Ngàu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ngàu-buô (爻部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 89 ôi.

Ngàu-buô kĕk Háng-cê "爻" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngàu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5
7
10

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]