跳至內容

Sṳ̄-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sṳ̄-buô (黍部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 202 ôi.

Sṳ̄-buô kĕk Háng-cê "黍" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sṳ̄-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 䵑黎
4 䵒䵓
5
6 𪐀
8 䵔䵕䵖
9 䵗䵘䵙
10 䵚黐
11
13

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]