跳至內容

Nê-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nê-buô (二部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 7 ôi.

Nê-buô kĕk Háng-cê "二" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nê-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 亍于亏
2 云互亓五井亖
3
4 亚亘亙𠄦𠄧
5 些亜𠄩
6 亝亞亟𠄯㐩
7 𠄳
8 𠄶
9 𠄺
10 𠄻
11 𠄼𠄽


Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]