Ùi-buô (韋)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ùi-buô (韋部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 178 ôi.

Ùi-buô kĕk Háng-cê "韋" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùi-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 韋韦
3
4
5 䪐䪑䪒䪓韍韎
6 韏韐韑
7 䪔韒
9 䪖䪗䪘韖韗韘韙韚
10 䪚䪙韜韝韞韟
11 韠韛
12 䪛韡韢
13 䪜韣
14
15 韤韥𩏳

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]