跳至內容

Gŏ̤-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŏ̤-buô (高部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 189 ôi.

Gŏ̤-buô kĕk Háng-cê "高" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gŏ̤-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 高髙
2
3
4 䯩髚
5
8 髜𩫛
9
11 𩫦
12 䯫髝
13
15

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]