Uăk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Uăk-buô (曰部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 73 ôi.

Uăk-buô kĕk Háng-cê "曰" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Uăk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 㬰曲曳
3 更曵
4
5
6 書曺𣌴𣌵𣌶
7 勗曹曻曼𣌺𣌹
8 最曾替朁朂
9 會𣍀𣍁𣍂
10 朄朅𣍅
11 𣍊
12 㬱𣍋𣍍朆
13
14 𣍕
15 𣍗
17

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]