Sĕk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕk-buô (十部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 24 ôi.

Sĕk-buô kĕk Háng-cê "十" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĕk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 卂千
2 𠥼㔹卅卆升午
3 半卌卉
4 㔺㔻卋卍卐𠦄
6 𠦝卑卒卓協单
7 南単
8 𠦩
9 𠦯卙
10 𠦳博
11 𠦹𠦺𠦻㔼
12 𠦿
15 𠧆
16 𠧌𠧍
19

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]