Ciĕ-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciĕ-buô (支部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 65 ôi.

Ciĕ-buô kĕk Háng-cê "支" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciĕ-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
4 㩺𢺹𢺺
5
6 㩻㩼
7
8 㩾攲
12

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]