跳至內容

Guă-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guă-buô (瓜部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 97 ôi.

Guă-buô kĕk Háng-cê "瓜" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Guă-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3
4 㼊㼉
5 㼋㼌瓞瓟
6 㼍㼎瓠
7 㼏𤫿𤬀
8
9 㼐㼑㼒𤬈
10 㼓㼔
11 𤬏瓢
13
14
17
19
21

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]