跳至內容

Cāu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cāu-buô (爪部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 87 ôi.

Cāu-buô kĕk Háng-cê "爪" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu nâ sê ĕng diŏh gà̤-dēng, ô sèng-âu â̤ siā có̤ "爫".

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cāu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 爪爫
4 㸒㸓𤓺爬爭
5 爮爯𤔅爰
6
7
8 𤔛爲
9 𤔡
10 㸕爳
11 噕爴
12 𤔯
13 𤔷
14 爵𤔻𤔽𤔾

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]