跳至內容

Siū-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siū-buô (首部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 185 ôi.

Siū-buô kĕk Háng-cê "首" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siū-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 首𩠐
2
3 𩠓
4 𩠔
5 𩠘
6 䭫䭬𩠠
7 𩠧
8 馘𩠩
9 䭭𩠭
10 䭮𩠱
12 𩠳
13 𩠴
14 𩠵
16 𩠸

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]