Pì-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Pì-buô (皮部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 107 ôi.

Pì-buô kĕk Háng-cê "皮" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Pì-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 㿪𤿍皯
4 㿫㿬
5 㿭㿮皰
6 㿯㿰𤿤𤿦
7 㿱𤿪𤿭𤿰𤿱𤿲皳皴
8 㿲㿳龾皵
9 㿴㿵皶皷皸皹𥀌𥀈
10 㿶㿷皺
11 㿸皻
12
13 㿹皽𥀪
14 𥀬
15 㿺皾𥀳

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]