Ṳ̄-buô (羽)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ṳ̄-buô (羽部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 124 ôi.

Ṳ̄-buô kĕk Háng-cê "羽" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ṳ̄-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
3 羾羿𦏵𦏸𦏺
4 翀翁翂翃翄翅翆䍾䍿𦐌𦐂𦐐𦐑𦐒
5 翇翈翉翊翋翌翍翎翏翐翑習䎀䎁䎂䎃䎄䎅䎆
6 翓翔翕翖翗翙䎊䎇䎈䎉
7 翛翜翝䎋䎌䎍䎎𦑃
8 翞翟翠翡翢翣翤䎏𦑊䎐䎑䎒䎓𦑅𦑗
9 翥翦翧翨翩翪翫翬翭𦑩
10 翮翯翰翱䎔䎕
11 翲翳翴翵翶翼𦒄𦒈𦒉
12 翺翷翸翹翺翻𦒍䎖䎗䎘𦒘
13 翽翾
14 翿䎙耀
15
16 𦒮

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]