跳至內容

Tiék-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tiék-buô (屮部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 45 ôi.

Tiék-buô kĕk Háng-cê "屮" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu hô̤ có̤ buáng-chō̤ (半草), cêu sê „buáng ciáh chō̤-tàu (艹)” gì é-sé̤ṳ.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tiék-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1 屯㞢
3
4 𡴉㞣㞷
9 𡴢

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]