跳至內容

Ùng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ùng-buô (文部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 67 ôi.

Ùng-buô kĕk Háng-cê "文" lì kī-miàng.

Ùng-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
3 㪯斈
4 斉𣁄
6 㪰斊斋
7 斍斎斏
8 斌斐斑𣁔
9 㪱𩖰斒
14 𣁦
15
17
19

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]