Iòng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iòng-buô (羊部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 123 ôi.

Iòng-buô kĕk Háng-cê "羊" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iòng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 羊𦍋⺸芈𦍌
1
2
3 羍美羏羐羑𦍑
4 羒羓羔羖羗羘羙𦍛䍧䍨䍩
5 羕羚羛羜羝羞羕䍪䍫䍬䍭着
6 羠羡羢䍮䍯䍰
7 羣群羥羦羧羨義羪𦎍䍱
8 羫𦎡𦎛䍲䍳䍴䍵䍶
9 羬羭羮羯羰𦎬䍷
10 羱羲䍸䍹
11 𦎾𦏄䍺
12 羳羴羵𦏒𦏓䍻䍼
13 羶羷羸羹
14
15 羻羼
16

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]