Nguŏk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguŏk-buô (月部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 74 ôi.

Nguŏk-buô kĕk Háng-cê "月" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguŏk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2
4 㬳朊朋朌服
5 朎朏朐朑
6 㬴㬵朒朓朔朕
7 㬶㬷朚望朖朗朘朙𣍲
8 㬸朜朝朞期𣎀𣎃
9 朡𣎊朠
10 㬺㬻𣎏朢
11 㬼㬽㬾膤𣎖
12 㬿𣎢𣎞朣朤朥
13 㭀𣎣𣎦
14
16

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]