跳至內容

Ṳ̆k-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ṳ̆k-buô (聿部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 129 ôi.

Ṳ̆k-buô kĕk Háng-cê "聿" lì kī-miàng.

Ṳ̆k-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0 聿𦘒肀⺻
4 肁肂肃
7 䏋肄肅肆
8 肇肈
11 𦘦
13 𦘧

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]