Bĭng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bĭng-buô (冫部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 15 ôi.

Bĭng-buô kĕk Háng-cê "冫" lì kī-miàng. Có̤ cê-bèng gì sèng-âu ék-buăng ĕng diŏh cō̤-biĕng, hô̤ có̤ lâng-dēng-cūi (兩點水).

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bĭng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 㓅𠖭
3 冬冭冮𠖯𠖰
4 㓇冰冱冲决冴𠖱𠖳
5 㓈况冶冷冸冹冺𠖾𠖿
6 㓉㓊㓋㓌㓍冼冽冾冿𠗃
7 㓎㓏凁凂凃𠗊𠗐𠗕𠗖
8 㓐㓑㓒凄凅准凇凈凉凊凋凌凍凎𠗟𠗠𠗣𠗤凌凉
9 㓓减凐凑𠗫𠗰
10 㓔㓕凒凓凔凕凖𠗸𠗹
11 㓖凗𠘃
12 㓗凘
13 凙凚凛凜𠘑
14 凝凞𠘕
15 凟𠘚𠘙

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]