跳至內容

Ĭng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ĭng-buô (音部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 180 ôi.

Ĭng-buô kĕk Háng-cê "音" lì kī-miàng.

Ĭng-buô gì Háng-cê

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 竟章
3 䪦䪧䪨
4 䪩韴韵
5 䪪韶韷𩐝
6 𩐠
7 䪫䪬韸
9 䪭韹韺𩐳
10 䪮䪯韻韼
11 韽韾響
12 𩐿
13
14
15 𩑈

Ngiê-dāu lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]