Háik-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Háik-buô (黑部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 203 ôi.

Háik-buô kĕk Háng-cê "黑" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Háik-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 黑黒
1
2
3 𪐢䵟䵠黓墨
4 䵡䵤黔黕黖黗默黙
5 𪐾𪐴𪐷䵢䵣黚黛黜黝點
6 䵥䵦䵧黟黠黡
7 𪑑䵨䵩黢黣
8 𪑛䵪䵫䵬黤黥黦黧黨
9 䵭䵮䵯黫黬黭黮黯
10 黰黱
11 𪒗䵰黲黳黴
12
13 𪒬𪒳䵲䵳䵴黵
14 𪒷䵵黶
15 𪒽黷
16
20 𪓇𪓈

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]