Páuk-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Páuk-buô (攴部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 66 ôi.

Páuk-buô kĕk Háng-cê "攴" lì kī-miàng. Ô 1 cṳ̄ng biéng-hìng: 攵.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Páuk-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 攴攵
2 收攷
3 攸改攺攻攼
4 攽放敌
5
6 㪇㪈㪉𢼨敊敋敌𣁋㚇敆敇效敉
7 㪊㪋㪌㪍㪎𢽙啟敍敎敏敚敐救敒敓敔敕敖敗敘教敏敖
8 㪏㪚㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖敩㪗敨㪘㪙𢽚𢽼𢽴敜敝敞敟敪敭敠敡敢散敤敥敦敧
9 敬㪛㪜㪝㪞㪟敫敬敮敯数
10 㪠㪡㪢㪣敱敲敳
11 㪤㪥㪦𢿌敺敻整敵敶敷數敹
12 㪧㪨㪩㪪𢿣𢿨𢿫𢿼敼敽敾敿
13 斀斁斂
14 㪫㪬贁斃
15 𣀟斄
16 㪭斅斆
17
18 𣀳

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]