跳至內容

Tèu-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tèu-buô (亠部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 8 ôi.

Tèu-buô kĕk Háng-cê "亠" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tèu-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
1
2 亢亣
4 交亥亦产㐪㐫
5 亨亩亪㐬
6 享京㐭𠅍𠅎𠅐𠅒
7 亭亮亯亰亱亲
8 亳𠅜𠅘
9 𠅤
10 亴亵
11 亶亷㐮𠅻𠅼𠅳
14 亸𠆍
15
19


Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]