Ù-buô (毋)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ù-buô (毋部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 80 ôi.

Ù-buô kĕk Háng-cê "毋" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ù-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 毋毌母
2
3 每毐𣫮
4 毑毒𣫲
7 𣫷
9
10 𣫺

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]