跳至內容

Cī-buô (黹)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cī-buô (黹部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 204 ôi.

Cī-buô kĕk Háng-cê "黹" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
4
5
7

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]