Să̤-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Să̤-buô (襾部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 146 ôi.

Să̤-buô kĕk Háng-cê "襾" lì kī-miàng. Ô sèng-âu iâ â̤ siā có̤ "西".

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Să̤-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 襾西覀
3 䙲要
4
5 䙴覂
6 䙵䙶覃覄
7
12
13
17
19 覊𧠅

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]