跳至內容

Chuāng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chuāng-buô (舛部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 136 ôi.

Chuāng-buô kĕk Háng-cê "舛" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chuāng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
6
7
8 䑝舞
10
15
17 𦨂

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]