Diòng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diòng-buô (長部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 168 ôi.

Diòng-buô kĕk Háng-cê "長" lì kī-miàng. Ô 1 cṳ̄ng biéng-hìng: 镸.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Diòng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 長镸长
3 䦇镹
4
5 𨱪镻䦈䦉
6 𨱽𨱾䦊
7 𨲅
8
9 𨲖
11
12
13 𨲷
14

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]