Cháung-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cháung-buô (寸部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 41 ôi.

Cháung-buô kĕk Háng-cê "寸" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cháung-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0
2 对㝳
3 寺寻导
4 寿寽対㝴
5 尀㝵
6 封専
7 尃射尅㝶将
8 將專尉
9 尊尋尌𡬷㝷
10 𡬼
11
12 導𡭄𡭉

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]