Kāng-buô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kāng-buô (凵部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 17 ôi.

Kāng-buô kĕk Háng-cê "凵" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kāng-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 凵𠙴
2 凶𠙶
3 凷凸凹出击
4 㓙凼
6
7 凾𠚐
10
22 𠚢

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]