Dâi-buô (隶)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâi-buô (隶部) sê Háng-cê diē-sié gì siŏh ciáh cê-buô, diŏh Kŏng-hĭ Cê-diēng diē-sié bà̤ dâ̤ 171 ôi.

Dâi-buô kĕk Háng-cê "隶" lì kī-miàng.

Cê-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dâi-buô gì Háng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă gūi hĕk Háng-cê
0 隶⾪
7 𨽻
8
9

Ngiê-dāu lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]